Pravna obavijest

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, reproduciranje ili drugo umnožavanje, osim za osobnu upotrebu i nekomercijalne svrhe, uz pismenu suglasnost vlasnika online trgovine, čuvajući sva navedena autorska ili druga prava. Svaki umnoženi primjerak mora sadržavati oznaku „© 2014 Sophia d.o.o. - Sva prava pridržana“.